ViaVeta Etik Değerlerimiz

ViaVeta Etik Değerlerimiz

ViaVeta Etik Değerler ve Çalışma İlkeleri

ViaVeta olarak şirket içi işleyişimiz, şirket personelleri ile olan ilişkilerimiz, ilişkilerimiz ve distribütörlerimiz ile  olan iletişimimizde esas alınacak “Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri” Etik Komisyonumuz tarafından hazırlanmış olup, sizlere yol göstermesi amacıyla web sitemizde ve kurum kitapçığımız da belirtilmiştir. Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’nin amacı; tüm distribütör i ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve standartları tanımlamaktır.

Bu ilke ve kurallara hep birlikte uymaya özen göstererek, şirketimizin en doğru şekilde temsil edeceğimize, iş süreçlerimiz ve iş yapış şeklimizi en doğru şekilde yöneteceğimize, müşterilerimiz ve distribütörlerimiz güvene dayalı olan ilişkimizi güçlendireceğimize ve sonuçta şirketimize değer katacağımıza olan inancım tamdır.
 
ViaVeta Ailesi olarak, İşinizi yaparken “Etik Değerler ve Çalışma İlkeleri” ne azami derecede özen göstereceğiniz için şimdiden teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Etik Değerlerimiz;

Etik davranış kuralları; Müşterilerin, distribütörlerin, serbest satış temsilcilerinin ve iş ortaklığı projesinin sürdürülebilir olmasını, şirketin iyi itibarının korumasını ve iş ortaklarının menfaatlerinin karşılanmasını ve korunmasını amaçlamaktadır.

Distribütörlerin ya da yeni serbest satış temsilcilerinin iş ortaklığı projesine dâhil edilme sürecinde uygulanacak davranış kuralları;

Amaç: Başarılı bir sponsorluğun temel unsurları olan dürüstlük ve şeffaflığın uygulanmasının sağlanmasıdır. Sponsorluk süresince ürün eğitimi, gelir ve kariyer olanakları açıkça anlatılacaktır.

İş ortaklığına dâhil olan kişilerin gelirlerine yönelik örnekler gerçeği yansıtmalıdır. ViaVeta herhangi bir kazanç garantisi vermemektedir. Kişinin kazancı, şahsının ve oluşturduğu satış ekibinin, satış grafiği ile doğrudan orantılıdır.

Ürünlere yönelik bilgiler ancak şirketin resmi web sitesinde yer alan bilgiler ile bire bir tutması halinde verilebilir. ViaVeta distribütörleri ve satış temsilcileri diğer MLM şirketleri ve diğer MLM ürünleri hakkında olumsuz ve küçük düşürücü açıklamalarda bulunmaktan kaçınacaklardır.

2. Müşteriye karşı etik davranış kuralları

Amaç: ViaVeta distribütörleri ve serbest satış temsilcileri müşteriye en iyi hizmeti sunacaklardır. En iyi hizmet anlayışı kapsamında aşağıdaki açıklamaların özellikle vurgulanması gerekmektedir.

ViaVeta distribütörleri ve serbest satış temsilcileri yalnızca açık ve dürüst satış yöntemleri uygulayacaklardır.

Ürünlere yönelik doğru ve eksiksiz bilgiler müşteriye aktarılmalıdır. Söz konusu bilgiler arasında Ürünlerin detaylı teknik özellikleri, paket içerikleri, kargo ve teslimat, fiyat ve ödeme bilgisi, ürün iade ve cayma bildirimi şartları bulunmaktadır. Aktarılan bu bilgilerin şirketin verdiği bilgiler ile birebir uyması gerekmektedir.

ViaVeta distribütörleri ve serbest satış temsilcileri, müşteri gizliliğine saygı göstereceklerdir. Yalnızca müşterinin açıkça rızası olursa ürün tanıtımı yapılacaktır. Müşteriye ilişkin özel bilgilerin korunması en büyük önceliktir.

ViaVeta distribütörleri ve serbest satış temsilcileri farklarını dürüstlük ilkesi ile ortaya koyacaklardır. Müşterilerin deneyimsizliğini, engellilik durumunu, hastalığını, yaşını veya yetersiz dil becerilerini suistimal etmeyeceklerdir.

Müşteriler tarafından verilecek siparişler, zamanında işleme alınacaktır. Müşteri tarafından farklı bir tarih verilmediği sürece elektronik ortamda teslim edilecek ürünler 3 (üç ) iş günü içerisinde teslim edilmelidir. Kargo yoluyla gönderilecek olan ürünler ise 3(üç) iş günü içerisinde kargoya teslim edilmelidir. Teslimata ilişkin yaşanabilecek teknik problemler derhal müşteriye aktarılarak müşteri bilgilendirilmelidir.

Verilen siparişlerin ürün bedelleri, şirketin resmi banka hesaplarına müşteri tarafından yatırılmalı/ödenmelidir. Referans olunan satışlara ait ürün bedelini müşteriden elden tahsil etmek yasaktır ve suçtur. Ürün bedeli ödemesini banka yoluyla yapmanızı, elden yapılan ödemelerin sorumluluğunu üstlenemeyeceğimizi bilmenizi önemle rica ederiz. Banka hesaplarımıza yapılan Ürün bedeli ödemesinden ve/veya havale bildirim formunun gönderilmesinden sonra en geç 3(üç) iş günü içerisinde ürününüzü size ulaştırmayı taahhüt ediyoruz.

Ürün bedeli tahsil edildikten sonra müşterinin bilinçli ve eğitimli bir ürün kullanıcısı olması için talep ettiği destekleri referansı olan satış ekibinin sağlaması şirketimizin vazgeçilmez kuralıdır. Yeni ürün alan müşterimiz, ürünü eksiksiz teslim aldığını, kullanabilmek için ihtiyaç duyduğu tasarım ve kullanım eğitiminin tamamlandığını ve hiç bir şikâyetinin olmadığını belirten onayını şirketimize ulaştırdığında, referansın hak ettiği komisyon şirketimiz tarafından ödenir.

ViaVeta iş ortaklığı projesine dâhil olan bir kişinin; Size çalışmadan kazanç sağlayabileceğinizi, sizin yerinize kendisinin çalışacağını, hatta sizin için satış ekibi oluşturacağını söylerse lütfen bize bildirin ( 0850 346 90 00 ya da info@viaveta.com.tr) ve karşınızdaki insanın bir suç işlediğini bilerek hareket edin.


ViaVeta müşterilerinin, distribütörlerinin ve serbest satış temsilcilerinin diğer iş ortaklarına karşı davranış kuralları

Amaç: Tüm iş ortaklarının karşılıklı saygı ile çalışmasını sağlayıp, sağlıklı ve eşit rekabet yürütmelerini sağlamaktır.

ViaVeta bünyesinde çalışan diğer iş ortaklarını kendi tarafına çekmesi kesinlikle yasaktır. Aşağıdaki faaliyetler bu kapsamda değerlendirilecektir.
- Daha iyi destek, daha çok kazanç ve kariyer olanakları gibi vaatler sunarak iş ortaklarını yasak olan çalışma şekillerine teşvik etmek.
- Sanal, kurgusal ve sahte ortalıklar kurarak diğer iş ortaklarının satış ekipleriyle olan anlaşmasını bozarak ikna etmek.
- Diğer iş ortakları hakkında olumsuz, yıpratıcı ve küçük düşürücü söylentilerde bulunmak
- İş ortakları arasında meydana gelen anlaşmazlıklar kesinlikle sosyal medya yâda web sitesi yoluyla ifşa edilmeyecektir.

ViaVeta iş ortaklarının diğer MLM şirketlerine karşı davranış kuralları

Amaç: Network Marketing sektöründe yer alan tüm MLM şirketlerine saygı gösterilecektir.

Diğer MLM şirketlerinde çalışan satış ortaklarının adil olmayan yöntemlerle kendi bünyesine çekilmeye çalışılması etik değildir ve ViaVeta tarafından kabul edilmeyecektir.

Etik olmayan bu kurallar özellikle şunlardır:

-  Birçok iş ortağı ile irtibat kurmak suretiyle şirketi kötüleyerek tüm yapıların kışkırtılması
- Diğer MLM şirketleri ve İş ortakları hakkında olumsuz küçük düşürücü söylentiler yayılması.
  ( kazanç olanakları, ürün özellikleri, ürün fiyatları vb. )
- Diğer MLM şirketlerinde çalışan kişilerin anlaşmalarını bozmaya teşvik edilmesi
- Kendi şirketine geçmesi halinde para ödemesi ya da kariyer teklifinde bulunulması

ViaVeta iş ortaklarının tüm şirkete karşı davranış kuralları

Amaç: ViaVeta distribütörleri ve serbest satış temsilcileri tüm şirkete olan bağlılıklarını ve saygılarını gösterecektirler.

ViaVeta iş ortakları, benimsedikleri ahlaklı, dürüst ve adil çalışma yöntemleri ile farklarını ortaya koyacaklardır. Satış ve komisyon planlarının suistimal edilmesi etik değildir ve ticari faaliyetlerin zarar görmesine yol açar. Sistematik yüksek satış ya da düşük fiyatlandırma yoluyla rekabetin bozulması, iş ortaklığına hile karıştırılması vb. gibi yollarla ürün fiyatı oluşturulması da yine etik olmayan davranışlardan sayılacaktır.
ViaVeta  iş ortakları şirketlerine sadık kalacak ve sadakatlerini daima gerektiği şekilde göstereceklerdir. Diğer yandan şirketin zarar görmesini engellemek ve itibarını korumak amacıyla gerekli tüm çabayı gösterecektir.

ViaVeta distribütörlerinin ve serbest satış temsilcilerinin ticari faaliyetlerine yönelik prensipler Via Veta Sağlık, Kozmetik, Teknoloji ve Ağ Pazarlama A.Ş ’nin genel şart ve çalışma koşullarını teşkil edecektir.

Veta Veta distribütörlerinin ve serbest satış temsilcilerinin toplumdaki izlenim ve davranışları

Amaç: ViaVeta’nın ve iş ortaklarının, toplumda iyi olan itibarının korunması ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

ViaVeta İş Ortakları, Via Veta adına hareket eden çalışanlar değillerdir. Dolayısıyla şirket çalışanı gibi bir izlenim bırakmayacaklardır.

Medya, televizyon, radyo bağlantıları ve gazete, dergi röportajları şirkete mahsustur. Özel durumlarda şirketin onayına tabi tutulması gerekmektedir.
Medyadan gelebilecek talepler, doğrudan ViaVeta’nın Halkla ilişkiler departmanı tarafından yanıtlanacaktır. Sosyal medya ( whatsapp, Facebook, Twitter vb. gibi ) üzerinden kurulacak iletişimler risk içermemektedir.

Şirket, İş ortakları veya diğer şirketlere yönelik tüm beyanlar, dürüstlük ve sadakat ilkeline tabi olacaktır. Gerekli zamanlarda ViaVeta ile işbirliği yapılmalıdır.

ViaVeta İş ortakları, toplumda bulunan diğer meslek grubu çalışanlarını ( Öğretmen, Memur, İşçi vb gibi ) hor görücü, küçümseyici davranışlar sergilemekten kaçınmalıdır.

Bu etik davranış kuralları tüm ViaVeta iş ortakları için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır ve uyulması zorunludur!

Son Güncelleme Tarihi : 07.09.2018

Yorum / Soru ekleyebilmek için kayıt olmanız gerekmektedir.
halis külter
06 Eylül 2018
Bu yol yaşam yolu,sizleri çok seviyorum sevgili ailem.

Support Icon